توجه توجه

اعتماد شما، اعتبار ماست، فقط در صورتی‌که اعتماد کامل به کالاف سنتر دارید، اقدام به ثبت آگهی نمایید و در صورت تمایل به ثبت آگهی حتما صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.

اکانت‌های کالاف متصل به فیس‌بوک، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

  1. ثبت آگهی در سایت رایگان، ولی هر مبلغی که شما ثبت می‌کنید موقع فروش حق کمسیون سایت از آن مبلغ کسر خواهد شد.
  2. کمسیون از هر دو طرف (خریدار و فروشنده) کسر می‌گردد و خریدار هیچ مبلغ اضافه ای پرداخت نخواهد کرد.

هزینه کمسیون سایت:

مبلغ معاملهکمیسیون سایت
مبلغ 0 تا 100 تومن10 تومن
مبلغ بین 101 تا 200 تومن15 تومن
مبلغ بین 201 تا 300 تومن20 تومن
مبلغ بین 301 تا 400 تومن30 تومن
مبلغ بین 401 تا 500 تومن40 تومن
مبلغ بین 501 تا 600 تومن50 تومن
مبلغ بین 601 تا 700 تومن55 تومن
مبلغ بین 701 تا 800 تومن60 تومن
مبلغ بین 801 تا 900 تومن70 تومن
مبلغ بین 901 تا 1 تومن75 تومن
1 میلیون الی 2 میلیون120 تومن
2 میلیون الی 3 میلیون170 تومن
بیش از 3 میلیون تومن220 تومن
  1.  
  2. برای از بین بردن کلاهبرداری، شماره شما به عنوان فروشنده در سایت و کانال نمایش داده نخواهد شد و فقط مدیران سایت شماره فروشندگان رو خواهند داشت.
  3. در صورتی که اکانت بعد فروخته شدن مشکلی داشته باشد مثل: اشتباه بودن گوگل، اکتیوژن، فیسبوک، کمسیون سایت را فروشنده پرداخت کرده و معامله کنسل می‌شود.