توجه توجه

اعتماد شما، اعتبار ماست، فقط در صورتی‌که اعتماد کامل به کالاف سنتر دارید، اقدام به ثبت آگهی نمایید و در صورت تمایل به ثبت آگهی حتما صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.

اکانت‌های کالاف متصل به فیس‌بوک، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

اکانت‌های کالاف کرکی، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

  1. ثبت آگهی در سایت رایگان، ولی هر مبلغی که شما ثبت می‌کنید موقع فروش حق کمسیون سایت از آن مبلغ کسر خواهد شد.
  2. کمسیون از هر دو طرف (خریدار و فروشنده) کسر می‌گردد و خریدار هیچ مبلغ اضافه ای پرداخت نخواهد کرد.

هزینه کمسیون سایت:

مبلغ معامله کمیسیون سایت
مبلغ 0 تا 149.000 تومان 15.000 تومان
مبلغ بین 150.000 تا 199.000 تومان 20.000 تومان
مبلغ بین 200.000 تا 299.000 تومان 25.000 تومان
مبلغ بین 300.000 تا 399.000 تومان 30.000 تومان
مبلغ بین 400.000 تا 499.000 تومان 40.000 تومان
مبلغ بین 500.000 تا 599.000 تومان 50.000 تومان
مبلغ بین 600.000 تا 699.000 تومان 55.000 تومان
مبلغ بین 700.000 تا 799.000 تومان 60.000 تومان
مبلغ بین 800.000 تا 899.000 تومان 70.000 تومان
مبلغ بین 900.000 تا 999.000 تومان 75.000 تومان
مبلغ بین 1 میلیون تا 1.999.000 تومان 120.000 تومان
مبلغ بین 2 میلیون تا 2.999.000 تومان 170.000 تومان
مبلغ بیشتر از 3 میلیون تومان 220.000 تومان
برای از بین بردن کلاهبرداری، شماره شما به عنوان فروشنده در سایت و کانال نمایش داده نخواهد شد و فقط مدیران سایت شماره فروشندگان رو خواهند داشت.
  1. در صورتی که اکانت بعد فروخته شدن مشکلی داشته باشد مثل: اشتباه بودن گوگل، اکتیوژن، فیسبوک، کمسیون سایت را فروشنده پرداخت کرده و معامله کنسل می‌شود.