توجه توجه

اعتماد شما، اعتبار ماست، فقط در صورتی‌که اعتماد کامل به کالاف سنتر دارید، اقدام به ثبت آگهی نمایید و در صورت تمایل به ثبت آگهی حتما صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.

اکانت‌های کالاف متصل به فیس‌بوک، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

اکانت‌های کالاف کرکی، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

  1. ثبت آگهی در سایت رایگان، ولی هر مبلغی که شما ثبت می‌کنید موقع فروش حق کمسیون سایت از آن مبلغ کسر خواهد شد.
  2. کمسیون از هر دو طرف (خریدار و فروشنده) دریافت می‌گردد.
هزینه کمسیون سایت:
مبلغ معامله کمیسیون سایت
مبلغ 0 تا 99 تومن 15 تومن
مبلغ بین 100 تا 199 تومن 20 تومن
مبلغ بین 200 تا 299 تومن 30 تومن
مبلغ بین 300 تا 399 تومن 35 تومن
مبلغ بین 400 تا 499 تومن 45 تومن
مبلغ بین 500 تا 599 تومن 60 تومن
مبلغ بین 600 تا 699 تومن 65 تومن
مبلغ بین 700 تا 799 تومن 70 تومن
مبلغ بین 800 تا 899 تومن 75 تومن
مبلغ بین 900 تا 999 تومن 85 تومن
مبلغ بین 1 میلیون تا 1.299.999 120 تومن
مبلغ بین 1.300.000 تا 1.699.000 145 تومن
مبلغ بین 1.700.000 تا 1.999.000 170 تومن
مبلغ بین 2.000.000 تا 2.249.000 200 تومن
مبلغ بین 2.250.000 تا 2.999.000 220 تومن
بالای 3 میلیون تومن 270 تومن
برای از بین بردن کلاهبرداری، شماره شما به عنوان فروشنده در سایت و کانال نمایش داده نخواهد شد و فقط مدیران سایت شماره فروشندگان رو خواهند داشت.
  1. در صورتی که اکانت بعد فروخته شدن مشکلی داشته باشد مثل: اشتباه بودن گوگل، اکتیوژن، فیسبوک، کمسیون سایت را فروشنده پرداخت کرده و معامله کنسل می‌شود.