توجه توجه

اعتماد شما، اعتبار ماست، فقط در صورتی‌که اعتماد کامل به کالاف سنتر دارید، اقدام به ثبت آگهی نمایید و در صورت تمایل به ثبت آگهی حتما صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.

اکانت‌های کالاف متصل به فیس‌بوک، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

اکانت‌های کالاف کرکی، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

  1. ثبت آگهی در سایت رایگان، ولی هر مبلغی که شما ثبت می‌کنید موقع فروش حق کمسیون سایت از آن مبلغ کسر خواهد شد.
  2. کمسیون از هر دو طرف (خریدار و فروشنده) دریافت می‌گردد.

هزینه کمسیون سایت:

مبلغ معاملهکمیسیون سایت
مبلغ 0 تا 99 تومن15 تومن
مبلغ بین 100 تا 199 تومن20 تومن
مبلغ بین 200 تا 299 تومن30 تومن
مبلغ بین 300 تا 399 تومن35 تومن
مبلغ بین 400 تا 499 تومن45 تومن
مبلغ بین 500 تا 599 تومن60 تومن
مبلغ بین 600 تا 699 تومن65 تومن
مبلغ بین 700 تا 799 تومن70 تومن
مبلغ بین 800 تا 899 تومن75 تومن
مبلغ بین 900 تا 999 تومن85 تومن
مبلغ بین 1 میلیون تا 1.299.999120 تومن
مبلغ بین 1.300.000 تا 1.699.000145 تومن
مبلغ بین 1.700.000 تا 1.999.000170 تومن
مبلغ بین 2.000.000 تا 2.249.000200 تومن
مبلغ بین 2.250.000 تا 2.999.000220 تومن
بالای 3 میلیون تومن270 تومن

برای از بین بردن کلاهبرداری، شماره شما به عنوان فروشنده در سایت و کانال نمایش داده نخواهد شد و فقط مدیران سایت شماره فروشندگان رو خواهند داشت.

  1. در صورتی که اکانت بعد فروخته شدن مشکلی داشته باشد مثل: اشتباه بودن گوگل، اکتیوژن، فیسبوک، کمسیون سایت را فروشنده پرداخت کرده و معامله کنسل می‌شود.