توجه توجه

اعتماد شما، اعتبار ماست، فقط در صورتی‌که اعتماد کامل به کالاف سنتر دارید، اقدام به ثبت آگهی نمایید و در صورت تمایل به ثبت آگهی حتما صفحه سوالات متداول را مطالعه نمایید.

اکانت‌های کالاف متصل به فیس‌بوک، تحت هیچ عنوان معامله نخواهند شد.

  1. ثبت آگهی در سایت رایگان، ولی هر مبلغی که شما ثبت می‌کنید موقع فروش حق کمسیون سایت از آن مبلغ کسر خواهد شد.
  2. کمسیون از هر دو طرف (خریدار و فروشنده) کسر می‌گردد و خریدار هیچ مبلغ اضافه ای پرداخت نخواهد کرد.

هزینه کمسیون سایت:

مبلغ معاملهکمیسیون سایت
مبلغ 0 تا 99 تومن10 تومن
مبلغ بین 100 تا 199 تومن15 تومن
مبلغ بین 200 تا 299 تومن20 تومن
مبلغ بین 300 تا 399 تومن30 تومن
مبلغ بین 400 تا 499 تومن40 تومن
مبلغ بین 500 تا 599 تومن50 تومن
مبلغ بین 600 تا 699 تومن55 تومن
مبلغ بین 700 تا 799 تومن60 تومن
مبلغ بین 800 تا 899 تومن70 تومن
مبلغ بین 900 تا 999 تومن75 تومن
بالای 1 میلیون120 تومن
بالای 2 میلیون170 تومن
بالای 3 میلیون220 تومن

برای از بین بردن کلاهبرداری، شماره شما به عنوان فروشنده در سایت و کانال نمایش داده نخواهد شد و فقط مدیران سایت شماره فروشندگان رو خواهند داشت.

  1. در صورتی که اکانت بعد فروخته شدن مشکلی داشته باشد مثل: اشتباه بودن گوگل، اکتیوژن، فیسبوک، کمسیون سایت را فروشنده پرداخت کرده و معامله کنسل می‌شود.